VIII Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci – Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2022