Dodatkowe informacje

„Po pierwsze korzenia, po drugie skrzydła”

– to motto jest motorem wszystkich naszych działań

Pragniemy, żeby w naszej szkole panowała atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie.

 

Każde dziecko robi COŚ dobrze, w każdym dziecku jest COŚ dobrego

Trzeba tylko to COŚ odkryć i rozwijać – Nauczyciel to poszukiwacz talentów

 

Szkoła Podstawowa w Twardawie proponuje uczniom atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie. Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Zapewniamy uczniom dobre warunki do nauki. Dobrze przygotowujemy ucznia do życia społecznego w rodzinie i środowisku lokalnym.

Nasza szkoła, to szkoła z misją! A oto jej atuty:

 • posiadamy wszechstronnie wykształconą i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz dobrze wyposażone sale lekcyjne
 • uczymy demokracji
 • stale podwyższamy jakość pracy w naszej szkole
 • promujemy szkołę poprzez wyjście „na zewnątrz” : organizowanie imprez na rzecz środowiska lokalnego : dożynki gminne, wojewódzkie, obchody dnia św. Marcina, Konkurs Kroszonkarski
 • zapewniamy bezpieczne i przyjazne środowisko
 • posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania
 • gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych
 • zapewniamy równość szans: wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia, uczymy tolerancji i empatii
 • zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka
 • wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom: kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie
 • promujemy zdrowy styl życia
 • przeciwdziałamy agresji
 • wprowadzamy w świat wartości
 • promujemy i egzekwujemy: szacunek dla ludzi, samokrytycyzm i samodzielność, sprawiedliwość i tolerancję, otwartość na drugiego człowieka, szacunek dla dóbr kultury i przyrody, umiejętność dialogu, odpowiedzialność za własne czyny oraz poczucie obowiązku
 • współpracujemy z logopedą oraz innymi specjalistami
 • organizujemy wycieczki: kino, teatr, krajobrazowe, tematyczne, inne
 • bierzemy udział w wielu imprezach, takich jak: obchody Dnia św. Marcina, Wigilia Szkolna, Festiwal Kolęd i Pastorałek, Festiwal Piosenki Niemieckiej, Godki Śląskie, Konkurs Ekologiczny dla uczniów klas I-III, Gminny Konkurs Malarski im. J. Cybisa, Konkurs Kroszonkarski oraz liczne konkursy przedmiotowe
 • bierzemy udział  w akcjach, takich jak: Owoce w szkole, Szklanka mleka, Góra grosza, Szlachetna paczka
 • zapewniamy dzieciom i ich rodzicom czynny udział w życiu naszej szkoły
 • bierzemy udział w wielu projektach: Szkoła Myślenia, Radosna Szkoła, Projekt Unijny : „Po pierwsze korzenie po drugie skrzydła”, „Indywidualizacja Nauczania”- projekt systemowy klas I-III, Mała Akademia Wiedzy oraz Fascynujący Świat Nauki i Techniki- projekty szkolne

Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

 • biblioteki
 • czytelni
 • pracowni komputerowej

Cele i zadania szkoły

 • stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne
 • sprawuje opiekę nad uczniem odpowiednio do jego potrzeb oraz możliwości szkoły
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości religijnej organizując nauczanie religii w szkole i zwalniając z zajęć dydaktycznych w okresie rekolekcji wielkopostnych
 • umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamość narodowej poprzez nauczanie w klasach I-VI języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej
 • umożliwia naukę języka obcego w klasach I-VI
 • udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej

Działalność wychowawcza szkoły

 • kształtuje środowisko wychowawcze upowszechnia
 • zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości
 • kształtuje postawy patriotyczne
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym
 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości
 • budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowana prace szkoły i na rzecz środowiska
 • wdraża do dyscypliny i punktualności