Samorząd szkolny


PrzewodniczącyVanessa Siwy

ZastępcaAleksandra Rudziak

SkarbnikZuzanna Bar

 

Inicjatywy samorządu szkolnego na rok 2017/2018:

AKCJE SAMORZĄDU SZKOLNEGO NA 2017-2018

Opiekunem samorządu szkolnego jest :

Pan Denis Kruk

Rzecznik Praw Dziecka i Ucznia w województwie opolskim:

Liliana Bisowska
starszy wizytator
Wydział Wspomagania i Strategii Edukacyjnej

Adres:
Kuratorium Oświaty w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
pok. 606
tel. 77/ 45 24 575
fax. 77/ 45 24 915
e-mail: lbisowska@kuratorium.opole.pl

Rzecznik Praw Dziecka w Polsce:

adres strony: www.brpd.gov.pl