Dyrektor

Agata Trzaskowska

Wych. Przedszkolne

Daniela Groetschel i Dominika Lis

Wych. Wczesnoszkolne

KL 3 – Sandra Heinish

Wych. Wczesnoszkolne

KL 1 – Dominika Lis

Matematyka

Agnieszka Bar

Język polski

Helena Opaczek

J. mniejszosci narodowej niemiecki

Daria Lęcznar

J. angielski

Denis Kruk

Informatyka

Daria Lęcznar

Plastyka

Agnieszka Bar

Muzyka

Agnieszka Bar

Religia

Eulalia Burek

Wych. Fizyczne i rewalidacja

Ireneusz Rut

Fizyka

Małgorzata Szarla

Chemia

Brygida Labisz

Geografia

Iwona Pawlisz

Biologia

Magdalena Kunicka