Kadra


Wych. Przedszkolne

Daniela Groetschel i Dominika Lis

Wych. Wczesnoszkolne

KL 1 – Izabela Glombik

Wych. Wczesnoszkolne

KL 2 – Bożena Jankowska

Wych. Wczesnoszkolne

KL 3 – Daniela Groetschel

Matematyka

Agnieszka Bar

Język polski

Helena Opaczek i Agata Trzaskowska

J. mniejszosci narodowej niemiecki

Daria Lęcznar

J. angielski

Denis Kruk

Informatyka

Daria Lęcznar

Plastyka

Agnieszka Bar

Muzyka

Marcin Imiołek

Religia

Eulalia Burek

Nauczyciel zajec rewalidacyjnych i wczesnego wspomagania

Beata Mokwa

Wych. Fizyczne i rewalidacja

Agata Reiter

Fizyka

Małgorzata Szarla

Chemia

Brygida Labisz

Geografia

Iwona Pawlisz

Biologia

Magdalena Kunicka

Dyrektor

Agata Trzaskowska