„Zgłosiła się, namalowała, zwyciężyła”- te słowa najlepiej oddają sukces naszej uczennicy Walerii Gabor. Na dzisiejszej gali podsumowującej XII Ogolnopolski Konkurs Plastyczny, III Konkurs na rymowankę i XIX Konkurs na bezpieczne gospodarstwo, Waleria „zgarnęła” złoto w konkursie plastycznym na szczeblu wojewódzkim. Doceniono jej dokładność, precyzję i talent. Nasza młoda artystka otrzymała wiele nagród rzeczowych i dwa vouchery, jeden na warsztaty do szkoły plastycznej, a drugi do radia Opole. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie artystycznej.