NPRC Pasowanie na czytelnika

  • coroczna impreza wpisująca się również w realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
  • spotkanie z pierwszakami, wspólne pasowanie na czytelnika biblioteki publicznej i szkolnej w Twardawie
  • dzieci wykazały się znajomością zasad panujących w bibliotece
  • prezentacja księgozbioru
  • ślubowanie, dyplomy pamiątkowe plus książki i zakładki
  • zaproszenie do Ogólnopolskiego Programu dla Bibliotek Szkolnych – na początek każdy otrzymał kartę lojalnościową Klubu Pożeraczy Książek