Projekt zakłada cykl działań teatralnych, przeznaczonych dla najmłodszych. Dzięki warsztatom uczestnicy poznają świata lalek teatralnych, co wpłynie na ich rozwój emocjonalno-społeczny. Szczególnie istotne jest również współuczestnictwo z przedszkolami z gmin ościennych: Reńskiej Wsi i Pokrzywnicy, które nie mają tak dobrego dostępu do oferty kulturalnej. Celem jest pokazanie, że teatr można tworzyć wszędzie, w różnych okolicznościach, a lalki i inne rekwizyty teatralne ze wszystkiego – również z ziemniaków i innych warzyw i owoców, worków, wykorzystać również produkty recyklingu. Warsztatom towarzyszyć będzie Zdrowa Giełda, podczas której dzieci będą miały okazję spróbować produktów, przygotowanych z warzyw i owoców. Zakładamy spotkania warsztatowe: Warsztat edukacyjno-teatralny dla rodziców i nauczycieli pt. „Wychowawcza rola pacynki w procesie wychowawczym”, spotkanie z aktorem w ramach lekcji teatralnej „Narodziny lalki”. Warsztaty plastyczne dla dzieci „Eko-pacynka”, tworzenie etiud z wykorzystaniem „Eko-pacynek”, finałowe spotkanie przedszkolaków, połączone z wystawą zdjęć ziemniaków i lalek, wykonanych przez dzieci, a także spektakl w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora. Cel – przybliżenie przedszkolakom istoty spotkań w domu kultury (zwrócenie uwagi na przestrzeń wspólnych spotkań, poznania czegoś i kogoś nowego) – wzniecenie chęci do tworzenia różnego tylu lalek teatralnych i samorodnych etiud z ich wykorzystaniem jesiennych darów natury. Cele projektu zostaną osiągnięte przez następujące metody:

  • Warsztat edukacyjno-teatralny dla rodziców i nauczycieli pt. „Rola pacynki w procesie wychowania dziecka”, odpowiednia forma przygotowana przez doświadczonego pedagoga, oparta na współdziałaniu i zajęciach kreatywnych.
  • Warsztaty plastyczne dla dziecka „Eko pacynka” dla najmłodszych dzieci wpłyną na rozwój kreatywnej postawy przedszkolaków.
  • Lekcja teatralna „narodziny lalki”, podkreśla wychowawczą i edukacyjną rolę pacynki. Lekcje przeprowadzone zostaną przez aktora – lalkarza, który przygotuje działania kreatywne z myślą o najmłodszych dzieciach.
  • Tworzenie etiud z wykorzystaniem Eko-pacynek, kreatywne działanie najmłodszych dzieci wraz z doświadczonym pedagogiem. Pacynki zostaną wykonane z warzyw, owoców, jak również produktów, pochodzących z recyklingu. Tym samym kreowanie postaw proekologicznych od najmłodszych lat.
  • Finałowe spotkanie przedszkolaków, połączone z prezentacją na scenie etiud teatralnych, z wykorzystaniem Eko-pacynek, wykorzystanych podczas warsztatów. Spotkanie połączone będzie z wystawą zdjęć ziemniaków i pacynek (zdjęcia wykonane przez dzieci z pomocą rodziców)

Zdrowa Giełda – przygotowanie promocja zdrowego żywienia i zwrócenie uwagi na jesienne dary przyrody, prezentacja krótkich etiud teatralnych oraz wystawa i prezentacja pacynek.

Spektakl Teatru Lalki i Aktora – spektakl dla wszystkich dzieci, uczestników projektu. Forma nagrody dla najmłodszych uczestników projektu.

Wszystkie działania rozpoczną się 01.09.2017 i trwać będą do 31.10.2017

O projekcie

Projekt edukacyjny „Wykopki talentów”

Na przełomie września i października przedszkolaki wraz z klasą I wzięły udział w projekcie edukacyjnym „Wykopki talentów”, którego celem było pokazanie, że teatr można tworzyć wszędzie a rekwizyty i lalki można zrobić ze wszystkiego. Szczególnie istotne było współuczestnictwo z dziećmi z gmin ościennych tj. Reńska Wieś czy K-Koźle. Projekt zakładał warsztaty edukacyjno-teatralne dla rodziców i nauczycieli pt. „Wychowawcza rola pacynki w procesie wychowawczym”, spotkanie z aktorem w ramach lekcji teatralnej „Narodziny lalki”, warsztaty plastyczne dla dzieci „Eko-pacynka”. Finałowe spotkanie przedszkolaków odbyło się 26.10.2017 roku w kozielskim Domu Kultury, które połączone było z występami oraz udziałem w spektaklu „Literki” w wykonaniu Teatru Lalki i Aktora. Efektem pracy była wystawa zdjęć – galeria działań  dzieci ze swoimi rodzicami.

Otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający nasz czynny udział w tym przedsięwzięciu.