Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów stał się rozwój i upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Dlatego też nasza szkoła podjęła działania i aktywnie działa w tym projekcie.

Aktywność fizyczna w połączeniu ze zdrowym odżywianiem jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia we wszystkich okresach życia człowieka, korzystnie wpływa na samopoczucie oraz na proces uczenia się, sprzyja lepszej koncentracji. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie, w tym aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem szkoły przez cały czas jej działalności, bardzo ważne przy tym jest wsparcie udzielane szkołom przez organy służby publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe. W celu wsparcia przedsięwziętej inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą Roku Szkoły w Ruchu zawiązuje się Koalicję na rzecz rozwoju i upowszechniania aktywności fizycznej wśród uczniów.

W związku z tym, że nasza placówka brała udział w projekcie, chcielibyśmy przedstawić w załącznikach scenariusze do lekcji przeprowadzonych w ramach projektu, oraz zaświadczenie z udziału w szkoleniu.

  • Scenariusz dnia Babci i Dziadka Otwórz
  • I -Scenariusz Lekcji w-f Otwórz
  • II – Scenariusz Lekcji w-f Otwórz
  • Zaświadczenie z udziału w projekcie Otwórz