Dzisiaj w naszej szkole i przedszkolu obchodziliśmy uroczystość konstytucji 3 Maja,konstytucji uchwalonej prze Sejm Czteroletni w 1791r.Ustawa regulująca ustrój państwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją.Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej .Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władzy na prawodawczą,wykonawczą i sądowniczą,a także zniesiono m.in :liberum veto,konfederacje,wolną elekcję.Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała tylko 14 miesięcy ,była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność polityczna,gospodarcza i społeczną. O tym dowiedzieliśmy się oglądając prezentację i tworząc lapbooka o konstytucji 3 maja.