„Sposób, w jaki piszemy, wpływa na naszą osobowość. Uczynienie własnego pisma eleganckim może wydać się bardzo małym krokiem ku zwiększeniu ogólnej sumy piękna na świecie…Ale nawet najgłębszy ocean złożony jest z bardzo małych kropel wody”. Tą myślą zakończyliśmy dziś w klasach starszych zmagania z kaligrafią. Piątoklasiści, szóstoklasiści i siódmoklasiści przez ponad dwa miesiące doskonalili się w umiejętności pięknego pisania, ćwicząc nie tylko rękę, ale także bystre oko i cierpliwość. Innowacja zakończona sukcesem uzmysłowiła nam, że pismo to forma sztuki, a sztuka -jak pisał Marcel Proust-” przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość „.