„Dziś Twardawa śpiewa z nami, bo festiwal zaczynamy, przedszkolaki przyjeżdżają i piosenki zaśpiewają”- tym akcentem rozpoczęliśmy w dniu dzisiejszym, tj.23.10.2013 roku I Festiwal Piosenki Jesiennej. Wśród zapachu jesiennego lasu  i wielobarwnych liści, przedszkolaki pięknie popisywały

się swoimi umiejętnościami. Przedszkola, które bawiły się razem z nami: PP nr 3 Oddział Biedrzychowice ,PP nr 4 w Głogówku, PP nr4 Oddział Oracze, PP nr 3 w Głogówku, PP nr 3 Oddział Wróblin, Oddział Przedszkolny przy PSP w Szonowie oraz organizator imprezy Oddział Przedszkolny przy SP w Twardawie. Dzieci wystąpiły przed licznie zgromadzoną publicznością, wśród niej byli honorowi goście: Andrzej Kałamarz -Burmistrz Głogówka, Ewa Orłowska – Radziwiłł- Inspektor Oświaty, Renata Brzezina- Dyrektor Przedszkola nr 3, Mariola Opalska- Dyrektor Przedszkola nr 4, Małgorzata Wójcicka-Rosińska-Redaktor Naczelna „Życia Głogówka”, Małgorzata Duda-„Przyjaciel Przedszkola ” w Twardawie.  Nasi goście pełnili jednocześnie rolę jury, które długo się nie namyślając uznało, iż wszystkie przedszkolaki zasłużyły na I miejsce! Wręczono puchary, dyplomy, torby z nagrodami i piękne parasolki dla dzieci oraz upominki dla opiekunek poszczególnych grup. Honorowi goście otrzymali jesienne wrzosy. Mamy nadzieję, że Festiwal na stałe wpisze się w harmonogram uroczystości przedszkolnych. Dyrektor Oddziału, nauczyciele i przedszkolaki pragną podziękować wszystkim sponsorom imprezy oraz Radzie Rodziców za pomoc w przygotowaniu Festiwalu.